Brf Trädgården 

EKONOMI

Nedan visas ett sammandrag av föreningens ekonomi de senaste sex åren.

Tilläggsupplysning – Resultat för år 2016

Resultatet är belastat med en underhållskostnad på 4 673 tkr i enlighet med underhållsplanen för året. Denna kostnad avser renovering av tidigare års slitage och borde belasta föreningens underhållsfond direkt. Om redovisningsreglerna hade tillåtit att föreningen bokför underhållskostnaden direkt mot tidigare års upparbetade fondmedel skulle föreningens resultat visa ett överskott på 2 002 tkr.
Jämförande år (2011-2015) visar även resultat efter resultatdisposition beslutad av ordinarie föreningsstämma.föreningsstämma.

 

 

  2017   2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning (kr/kvm)  981   983 983 1002 982 963
Årets överskott efter justering av underhållsfonden enligt beslut vid årsstämma (tkr) 2 456  2 002 1 857 841 1044 1 525
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 156 -2 671 -666 -2 155 -2 310 1 563
Genomsnittlig årsavgiftsnivå för bostäder (kr/kvm) 895  898 916 957 930 930
Vatten (kr/kvm) 14  17 14 12 15 14
El (kr/kvm) 18  20 20 25 24 24
Värme (kr/kvm) 75  77 86 83 89 85
Räntekostnad (kr/kvm) 192  279 313 365 362 360
Fastighetslån (kr/kvm) 8 162  8 262 8 613 9 633 9 680 9 726
Fond för yttre underhåll (tkr) 7 302  5 776 8 190 10 096 13 449 3 412
Balanserade vinstmedel (tkr) 4 649  8 848 7 099 7 349 6 305 14 779
Soliditet % 31,8%  30,5% 29% 19,7% 20,6% 21,5%

Avskrivningar

Från och med räkenskapsåret 2014-01-01 gäller en ny normgivning, vilken innebär att föreningen har upprättat en årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringen gäller främst synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. På grund av detta kan resultat och jämförelsetal avvika från tidigare årsredovisningar. Avskrivningar från och med år 2014 har ökat med 1 360 tkr jämfört med före 2014. Föreningen har antagit regelverk så kallat K3 från och med 2014-01-01. Anpassning har gjorts gällande övergångsregler och byggnaden har delats upp i komponenter med olika avskrivningstider. HSB Södertörns ekonomiska förvaltning har varit föreningen behjälplig med omläggning av detta.  

För mer detaljerad redovisning klicka på menypunkten ”EKONOMI - Årsredovisningar” till vänster