Brf Trädgården 

Renoveringar av lägenheter

Snickare 2

 

 

 

 

 

 

Enligt föreningens stadgar får ingen väsentlig förändring av lägenheten genomföras utan styrelsens tillstånd. Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren skall informera styrelsen med en beskrivning av ombyggnationen/renoveringen, lämna en ritning vid behov och informera om vem/vilka som skall utföra arbetet. Vidare ska bostadsrättshavaren kvittera styrelsens anvisningsdokument och ansvarar för att entreprenören delges denna information. Senast versionen av anvisningsdokumentet finns här >>

Föreningen kan tillhandahålla ritningar för din lägenhet. Ritning kan även beställas via Huddinge kommun, som också ska kontaktas för kontroll om du behöver särskilt tillstånd.

I anvisningsdokumentet föreskrivs att föreningen ska utföra tillsyn av lägenheten både innan och efter renoveringen.  Det är mycket viktigt att detta sker eftersom i annat fall bostadsrättsinnehavaren kan bli ansvaring för tidigare gjorda renoveringar. Föreningens tillsyn dokumenteras skriftligen och utförs normalt av fastighetsskötaren. I normalfallet görs kontrollen kostnadsfritt. 

Eftersom renoveringsarbete är störande för andra boende ska grannarna informeras i god tid innan arbetet påbörjas. Skriv ut och fyll i denna blankett >> och sätt upp i porten.