Brf Trädgården 

Renoveringar av lägenheter

Snickare 2

 

 

 

 

 

 

Enligt föreningens stadgar får ingen väsentlig förändring av lägenheten genomföras utan styrelsens tillstånd. Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren skall informera styrelsen med en beskrivning av ombyggnationen/renoveringen, lämna en ritning vid behov och informera om vem/vilka som skall utföra arbetet. Vidare ska bostadsrättshavaren kvittera styrelsens anvisningsdokument och ansvarar för att entreprenören delges denna information. Kontakta fastighetsskötaren för att få den senaste versionen av anvisningsdokumentet.

Föreningen kan tillhandahålla ritningar för din lägenhet. Ritning kan även beställas via Huddinge kommun, som också ska kontaktas för kontroll om du behöver särskilt tillstånd.

I anvisningsdokumentet föreskrivs att föreningen ska utföra tillsyn av lägenheten både innan och efter renoveringen.  Det är mycket viktigt att detta sker eftersom i annat fall bostadsrättsinnehavaren kan bli ansvaring för tidigare gjorda renoveringar. Föreningens tillsyn dokumenteras skriftligen och utförs normalt av fastighetsskötaren. I normalfallet görs kontrollen kostnadsfritt. 

Eftersom renoveringsarbete är störande för andra boende ska grannarna informeras i god tid innan arbetet påbörjas. Skriv ut och fyll i denna blankett >> och sätt upp i porten.