Brf Trädgården 

Sophantering

Föreningen har sex (6) st soprum. Dessa finns på PPv 12, 13, 26, 30, 32 och 34. 

 

Nedan så redovisas vilka olika typer av fraktioner som föreningen har avtalat om.

I det fall du önskar en närmare beskrivning över respektive fraktionen, klicka på fraktionen så visas beskrivningen som finns på SRV:s hemsida.

 

 

 

 

PPv
Fraktioner
Hämtning
Länk till SRV
12 C
Brännbara sopor (hushållsopor)
1 ggr/vecka
SRV Soppåsen
12 C
Pappersförpackningar
1 ggr/vecka
SRV Pappersförpackningar
12 C
Plastförpackningar
1 ggr/vecka
SRV Plastförpackningar
12 C
Metallförpackningar
1 ggr/vecka
SRV Metallforpackningar
12 C
Glas
1 ggr/vecka
SRV Glasförpackningar
12 C
Tidningar/returpapper
1 ggr/vecka
SRV Tidningar och returpapper
13 C
Endast brännbara sopor (hushållsopor)
1 ggr/vecka
SRV Soppåsen
26 C
Endast brännbara sopor (hushållsopor)
1 ggr/vecka
SRV Soppåsen
30 D
Endast brännbara sopor (hushållsopor)
1 ggr/vecka
SRV Soppåsen
32 D
Grovsopor (se nedan)
2 ggr/vecka
SRV Grovavfall
32 D
Lampor, Lysrör, Batterier och El
1 ggr/månad
SRV Elavfall
34 C
Endast brännbara sopor (hushållsopor)
1 ggr/vecka
 

Sortera soporna rätt. Föreningen debiteras extra avgift för felsorterade sopor.

 

Följande Får Ej Lämnas i GROVsoprum PPv 32 

Anledning till nedanstående undantag är att det är ”mina” grannar som får betala om jag t.ex. ställer ned ett kylskåp i grovsoprummet. Det kostar föreningen stora belopp att frakta bort nedanstående typ av sopor.  Bortforsling kan beställas via SRV, alternativt att själv frakta vitvaror till Återvinningscentralen.

Fördelningen av kostnaden för sopor är 50% hushållsopor, 40% grovsopor och 10% övriga sopor 

Kyl och frys och övriga vitvaror

Låt leverantören som levererar ny kyl eller frys också forsla bort den gamla. Du kan även beställa hämtning direkt från SRV. 

Fastighetsskötaren kan ombesörja hämtning av kyl, frys eller spis för en kostnad av 250 kr per enhet. Avgiften ska betalas INNAN enheten ställs i grovsoprummet.

Avfall från renoveringar T.ex. Byggsopor, byggnadsmateriel, rör, handfat, badkar, duschkabin, diskbänk, toalett, köksluckor, garderober, köksfläkt ….. m.m. 
Avfall i flytande form Inget avfall i flytande eller halvfast form får lämnas vare sig i sopcontainer eller på golv.
Möbler Överblivna möbler vid avflyttning måste lämnas till återvinningscentralen. Enstaka möbler från boende är OK. 

Närmaste återvinningscentral (ÅVS) finns i Visättra. Vid användandet att denna ÅVC krävs ett passerkort, vilket kan beställas från SRVåtervinning >> Länk till beställning