Brf Trädgården 

Parkering

Föreningen har 40 parkeringsplatser under tak d.v.s. carport och 72 markplatser. Samtliga platser har motorvärmare.
Av markplatserna är 8 platser försedda med laddbox för laddning av el eller hybridbil.
Det finns 9 st besöksplatser med SMS-betalning.
Instruktioner gällande motorvärmare och regler för tilldelning av P-platser

redovisas under meny FÖR BOENDE / Info & Regler