Brf Trädgården 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd. Därutöver har föreningen ett antal extra förråd som hyrs ut till hushåll i föreningen. Fastighetsskötaren administrerar eventuell kö till förråden. 

Extraförråden finns spridda över alla fastigheterna. De flesta förråden finns på vindarna, d.v.s är kallförråd. 

Önskar du ett extraförråd skall detta anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen. Hyran per kvm och månad är 30 kr för varmförråd och 15 kr för kallförråd.