Brf Trädgården 

Ventilation

Våra hus har individuell lägenhetsventilation genom SYSTEM VENTEX. Med SYSTEM VENTEX får lägenheten en energisnål till- och frånluftsventilation, som uppfyller svensk Byggnorms krav; d v s luften i lägenheten ska bytas inom två timmar.

Läs noga igenom anvisningarna så att du lär känna funktion och arbetssätt. >> Länk till dokumentet.

Om du inte tidigare bott i en lägenhet med mekanisk ventilation, märker du kanske det dova suset från ventilerna i början. En rätt injusterad anläggning utgör dock inget störande moment.

Under den kalla årstiden kommer du att märka att tilluften stannar under några minuter varje halvtimme för avfrostning.


VIKTIGT! Stäng aldrig av SYSTEM VENTEX längre tid än för nödvändig service och kontroll. Huset, de boende och kanalsystemet mår bäst om ventilationen är i drift dygnet runt.

Byte av filter

I I lägenhetens ventilation finns det två filter som samlar upp partiklar från IN-luften. Efter en tid så blir dessa filter nedsmutsade och ventilationens effektivitet försämras.  Filtren skall bytas minst var 6:e månad. Filter finns att köpa på expeditionen. Två filter kostar 50 kr.

Rengöring av IN-luftsventil vid balkongen

På ytterväggen finns det en ventil till kanaler för IN-luft. På ventilens insida finns ett metallnät som fångar upp grövre partiklar. Dessa ventiler måste rengöras/dammsugas. De lägenheter som har ventiler åtkomliga från balkongen rengörs/dammsugs av boende i lägenheten. De ventiler som inte är åtkomliga från balkongen rengörs av föreningen.