Brf Trädgården 

FÖRVALTNING

Föreningen förvaltar fastigheterna i egen regi. En fastighetsskötare är anställd och styrelsen har ett praktiskt förvaltningsansvar, d.v.s aktivt arbetar med beslut gällande underhåll och reparationer. När det gäller föreningens ekonomiska administration har föreningen ett samarbete med HSB-Södertörn sedan 1997.