Brf Trädgården 

Fastighetsskötare

Vår fastighetsskötare arbetar måndag, onsdag och torsdag.

Fastighetsskötaren har expeditionen på PPv 32B öppen för besök på helgfria måndagar mellan 16.30-17.30. Vid denna tid finns även en representant från styrelsen på plats. 

Under arbetstid kan fastighetsskötaren nås på tel. 076-779 5535

Vår fastighetsskötare arbetar på uppdrag av styrelsen och de återkommande arbetsuppgifterna kan sammanfattas enligt följande:

  • Rondering av fastigheten enligt schema
  • Rondering av soprum inför tömningsdagar
  • Rengöring av golv i soprum
  • Byta lampor vid behov
  • Tömma papperskorgar och hålla snyggt på gårdarna och omgivande marker
  • Administrera och åtgärda anmälda fel
  • Rapport till styrelsen inför möten
  • Delta i styrelsemöten
  • Kontakter med myndigheter    

Därutöver deltar fastighetsskötaren i allt underhållsarbete som beställs av styrelsen och klipper gräs m.m. under sommarperioden. 

I mån av tid kan fastighetsskötaren även utföra mindre uppdrag för föreningens medlemmar mot separat betalning.