Brf Trädgården 

HSB Södertörn

När det gäller föreningens ekonomiska administration har föreningen ett samarbete med HSB-Södertörn sedan 1997. HSB hjälper föreningen med:

  • Redovisning och rapportering
  • Fakturahantering
  • Medelsförvaltning
  • Låneadministration
  • Avisering av avgifter och hyror
  • Administration av lägenheter/lokaler
  • Administration av parkering/förråd (ej kö-hantering)
  • Parkering
  • Bokslut
  • Kontakter med myndigheter      Kontaktuppgifter hos HSB, se menypunkt KONTAKTINFO