Brf Trädgården 

Expedition

Föreningens expedition finns på PPv 32B. Där har fastighetsskötaren sin arbetsplats.

Fastighetsskötaren har expeditionstid helgfria måndagar kl 16.30 – 17.30. Vid denna tid finns även en representant från styrelsen närvarande.

Vi nämner här några exempel på ärenden som hanteras under expeditionstiden:

·         Försäljning av filter till köksventilationen

·         Beställning av passertaggar och nycklar

·      Uppdragsbeställning från medlemmar

·      Felanmälan

 

IMG 3365