Brf Trädgården 

Jour

Aktuella uppgifter över kontaktinformation finns i alla entréer. 

Nedanstående kontaktlista skall användas vid akuta fel/problem, d.v.s att det inte är möjligt att vänta till nästkommande vardag.

Fastighetsjour: Svanströms El & VVS
(under icke kontorstid)
Tfn: 020-15 05 05
Hissar: Hiss & Elteknik - Dygnet runt  Tfn: 08-779 53 53
Trygghetsjour:

Svenska Störningsjouren AB

Dygnet runt 

Tfn: 08-568 214 00
Brandkår och Polis:   Tfn: 112