Brf Trädgården 

OM FÖRENINGEN

Brf Trädgården bildades 1989 och består av sex stycken 3-6 våningshus, byggda omkring två innegårdar. Totalt omfattar husen 205 lägenheter med följande fördelning:

Storlek Antal
1 rum 27
2 rum 66
3 rum 82
4 rum 23
5 rum 7

I föreningen ingår också en hyresrätt, samt samlings- och hobbylokaler, tvättstugor, cykelrum, m.m. Föreningen förfogar över 121 parkeringsplatser. Samtliga platser har elanslutning och vissa är under tak. Åtta av platserna är försedda med laddare för elbil.

Föreningen är miljömedveten och sopsortering är införd. Föreningen återvinner också värme från ventilationssystemen.

Föreningens styrelse består av medlemmar som normalt väljs med 2 års mandatperiod på den årliga föreningsstämman, efter förslag från valberedningen. Nuvarande styrelse och kontaktuppgifter finns anslagna i varje entré och visas också här.

Styrelsens uppdrag är att driva föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna. Styrelsen välkomnar engagemang och förslag från medlemmarna och kommunicerar nyheter och förändringar via Infoblad

Föreningens stadgar är regelverket som definierar det juridiska förhållandet mellan föreningen och medlemmen. Stadgarna kan förändras genom beslut på föreningsstämman. Gällande stadgar finns tillgängliga här.

Information och regeldokumentet innehåller praktiska anvisningar, information och regler för boende i föreningen. Den senaste versionen finns här.