Brf Trädgården 

Stadgar 

Ändring av föreningens stadgar beslutas alltid vid ordinarie eller extra föreningsstämma.

Föreningens stadgar har utgått från HSBs normalstadgar med vissa anpassningar/justeringar för föreningen. De paragrafer som anpassats/justerats framgår på sidan 1 av stadgarna.

>> Klicka här för att läsa stadgar registrerade 2017-09

Utav stadgarna framgår bl.a. vikten av att styrelsen kontaktas vid renoveringar.