Brf Trädgården 

Styrelse och funktionärer

Vill du komma i kontakt med styrelsen, se menypunkt KONTAKTINFO

OBS vårt styrelserum är inte riktigt lika fint

Årsstämma hålls företrädesvis i slutet av maj

Årtal före namn visar när omval skall ske nästa gång

Styrelse:        
Ordförande År 2021 Peter Brodin PPV26  
Vice ordförande År 2020 Roland Carlström PPV15  
Ledamot År 2020 Annika Hedlund  PPV23  
Ledamot År 2020 Britt Frandsen PPV15  
Ledamot År 2021 Sune Hagvil PPV19  
Suppleant År 2020 Jan Söderbom PPV20  
Suppleant År 2020 Gunnar Frandsen PPV15  
Suppleant År 2020 Gunnel Westerberg PPV19  
Suppleant År 2020 Bo Joholt PPV19  
         
       
Revisorer:        
Revisor   BoRevision AB    
Revisor   Claes Åhammar PPV31  
         
Fritidskommitté:         
Sammankallande   Ulf Seldeé PPV32  
    Claes Åhammar PPV31  
         
Valberedning:        
Sammankallande   Ulf Seldeé PPV32  
    Margareta Karlsson PPV31  
    Vello Visnapuu PPV32  
    Bernt Edvin Söderlund PPV36